Polski   English
A A A

warsztaty

(zaktualizowano 16 lipca)

22 lipca warsztat dźwięku - Saba Litwińska
Jak kot na słońcu i jak samo słońce, które grzeje przydrożny kamień, jak uśmiech do szpiku kości, jak płomień, który obejmuje stos gałązek, pozwalamy sobie być, w ożywieniu, tu i teraz. Pierwszy oddech, wiele oddechów, dźwięk, jęk, krzyk, śpiew, padające z wolna, każdy jest ważny i cudowny. Też milczenie. Też oddech przyciszony, przytajony, dlaczego się czai? A gdyby tak wydłużyć oddech, wydłużyć ciało, wydłużyć dźwięk, jak kot przeciągający się na słońcu? Patrzcie, oto roczne dziecko, podobne bardziej do kota wygrzewającego się w słońcu, mówi słowa bez języka, z przejęciem, sylaba wybrzmiewa, słodka, pełna znaczenia szalonego, wypowiedziana z pełną powagą. Oto wstaje, przewraca się, toczy przez chwilę, siada, klaszcze, zachwyt, nie śpieszy się w ogóle. Jego ciało nie jest w ogóle zdeformowane w żadnym kierunku, wychylone w stronę złudnej przyszłości.
Przez trzy godziny warsztatu bądźmy zupełnie bezpieczni, zupełnie tu i teraz, bez perspektyw, bez prób zastosowania czegokolwiek do czegokolwiek, bez korzyści i bez strat. To znaczy: w zrozumiałym języku – odprężenie, tak głębokie, że chcesz śmiać się i pędzić przed siebie, albo śnić. Najlepszym możliwym sposobem jest ruch i śpiew. Im więcej dźwięku wydamy z siebie przez te trzy płynące godziny, tym bardziej będziemy wypłukani z wszelkiego zamętu, jakby przelało się przez nas tysiąc mórz.
Cały czas - uważność: wsłuchujemy się, czujemy i zwracamy uwagę, co się dzieje z ciałem, oddechem i wokół: słuchamy się nawzajem, nasze głosy i oddechy splatają się i przecinają niczym źdźbła trawy na łące.
Warsztat poprowadzi metodycznie od subtelnych ćwiczeń oddechowych, ruchowych (dosyć kluczowa jest jedność dźwięku i ruchu, dźwiękowa praca z ciałem, improwizowany taniec dźwięczny) w kręgu i wspólnej zabawie, do dźwięków wpierw spontanicznych i niewielkich, po dźwięki potężne, tak, by nasze głosy mogły rosnąć, potem dźwięki muzyczne, pewien muzyczny ład (ćwiczenia na skalach itp.) po kilka wybranych pieśni – litewską? Też litewską ale sutartine? Perską? Irlandzką? Plain American? Albo coś z zamierzchłych wieków, może Walther von der Vogelweide...

22, 23 lipca Obecność aktora na scenie - Fabrice Nicot
Praca warsztatowa nakierowana na zwiększenie intensywności bycia aktora na scenie. Jak być obecny w sposób wstrzemięźliwy? Jakie techniki można stosować, by wzmocnić wewnętrzne odczucia nie zmieniając ich? Warsztat przekazuje techniki medytacyjne oraz techniki pracy z ciałem i z głosem. Zakończy się improwizacją. Wybrani uczestnicy warsztatu zostaną zaproszeni do udziału w próbach i pokazie (23. – 27.07., bez dodatkowych opłat) „The Mouth of the Blind Corps” (por. program.) Prowadzenie: Fabrice Nicot, animator Epi d'Or Arts Compagny w Paryżu. Po studiach aktorskich na École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (E.N.S.A.T.T.) i pracy badawczej (Paris III – Sorbonne) uczy teatru i sztuki filmowej w kilku krajach. Jako reżyser teatralny i filmowy wystawia własne dzieła we Francji i za granicą.

23 lipca Szekspir w masce ekoterrorysty – Wacław Sobaszek
Pokaz warsztatowy przygotowany we współpracy z mieszkańcami DPS Jonkowo stworzy przestrzeń spotkania w miejscu nie-teatralnym.

24 lipca Otwarty warsztat rysunku Tadeusza Piotrowskiego
Pióro ptasie przez wieki było podstawowym narzędziem używanym przez piszących i rysujących. Dzięki niemu powstały najlepsze rysunki w historii i niedościgniona barokowa kaligrafia.
Kiedyś, jako początkujący malarz zachwyciłem się pracami Rembrandta, zresztą zachwyt ten trwa do dziś. Wszelkie moje próby kopiowania (w ramach nauki) jego pejzaży, portretów, postaci robione przy pomocy stalówki, kończyły się totalną klęską. Spowodowane to było nie tylko geniuszem mistrza i moją nieudolnością ale i tym, że metalową stalówką nie da się zrobić tego, co potrafi zrobić gęsie pióro.
Rozpocząłem wieloletnie poszukiwania, które doprowadziły mnie do odkrycia wszystkich (mam nadzieję) tajemnic sprzed wieków. Mam teraz narzędzie, które potrafi zrobić to samo, co pióra wielkich mistrzów. Na warsztatach opowiem jak wyglądały te poszukiwania, pokażę jak zacinać pióro, będę rysował i zaproszę publiczność do spróbowania, jak pracuje to cudowne narzędzie.
Tadeusz Piotrowski

22 – 28 lipca Wyplatanie – Nie mam, ale mogę mieć, co nam wyjdzie, to będzie warsztat otwarty, Krzysztof i Daria Wrona

23, 24 lipca Konflikt w pracy zespołowej Konrad Sobczyk
Narzędzia do rozwiązywania konfliktów. Co robić, żeby konflikt nie spalał współpracy tylko działał pozytywnie?
ośrodek mediatorzy.pl

22 – 24 lipca Mnemotechniki: warsztat teatralny z użyciem rapu. Katarzyna Regulska, Lena Rogowska
Czekamy jeszcze na odautorski opis. O warsztacie „Mnemotechniki” możemy w tej chwili powiedzieć, że warsztat wychodzi poza granice konwencji rap. Spotykają się w nim elementy rapu z doświadczeniami pracy nad własną biografią, jakie były podstawą spektaklu „Mnemotechniki”, zrealizowanego w tym roku w Teatrze Dramatycznym. z udziałem grupy wychowanek Zakładu Poprawczego oraz uczestnikami spoza murów Zakładu - uczennicami szkół średnich i kobietami w wieku 55+ . W warsztacie rap zostaje traktowany jako jedną z dróg wyrażania siebie poprzez pracę nad słowem, rymem, rytmem. Następnie praca nad utworem przeobraża się w pracę nad pokazem teatralnym.
http://www.praktycy.org/mnemotechniki/mnemotechniki.html

22 – 24 lipca Recykling, warsztat otwarty - Wiktoria Rutkowska
Z różnych przedmiotów „wtórnego obiegu” przygotowane będą obiekty do parady teatralnej
Czekamy jeszcze na odautorski komentarz

22 – 24 lipca Joggling Yoga - Moti Ashkenazi
Techniki tańca ognia, Czekamy jeszcze na odautorski komentarz

25 – 27 lipca warsztat kompozycji muzycznej "COM-POSITIO II" dla niewtajemniczonych. Prowadzący - Mieczysław Litwiński
"Com-positio" – z łac. "ze-stawiać", "u-stawiać", "s-kładać", "u-kładać", "u-miejscawiać". Warsztat ukazuje sedno pracy kompozytora, jako "składacza", "układacza", "zestawiacza", tego, który wprowadza, ustala pewien ład, porządek.
To wyjątkowa okazja: pod doświadczonym okiem (i uchem!) uczestnicy zapoznają się ze sposobami tworzenia muzyki, w krótkim czasie trwania warsztatu, korzystając z dźwięków, instrumentów, obiektów, muzyków i aktorów znajdujących się na miejscu. Dwie sesje (po ok. 2,5 h) oraz koncert/prezentacja prac z możliwym wykonaniem utworów (ok. 1 – 2 h). W międzyczasie prowadzący chętnie służyć będzie konsultacją.
Przygotowanie muzyczne, tzw. słuch oraz znajomość pisma muzycznego niekonieczne, choć swoje pomysły, proces jak i końcową partyturę trzeba będzie jednak zapisać (za pomocą nut, innych notacji, znaków graficznych bądź słów).
Warsztat prowadzi do publicznej prezentacji utworu, choć udział w niej nie jest konieczny.
Ubiegłoroczny warsztat cieszył się ogromnym powodzeniem, jego rezultaty przeszły najśmielsze oczekiwania. Niektóre ze świetnych utworów-performansów można obejrzeć tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=TcjMgZaCiAM
http://www.youtube.com/watch?v=Wz92gnoeMY8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Z6-ghDaKBUI&feature=relmfu
Mieczysław Litwiński jest kompozytorem i gra na wielu instrumentach. Pisze muzykę kameralną, baletową i teatralną. Jego muzykę można było usłyszeć m.in. zarówno w nowojorskiej Carnegie Hall, na rzymskim Forum Trajana, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Isfahanie jak i na łąkach i w lesie między Pupkami a Węgajtami, Współpracował m.in. z Ohadem Naharinem, braćmi Coen, Wykładał m.in. w New York Open Center, na Uniwersytecie Księcia Witolda w Kownie, Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat blisko współpracuje z Teatrem Wiejskim "Węgajty".

26, 27 lipca "Trening, taniec, improwizacja" - Justyna Wielgus, Erdmute Sobaszek, Wacław Sobaszek
Warsztat zaczynamy od ruchu, od jego prostych form, które poprzez nasze ćwiczenie się w uważności i witalności stają się stopniowo formami tańca. Pracujemy też nad formami tańców, zaczerpniętych z tradycji różnych zakątków świata i w ten sposób wchodzimy w obszar wzajemnej uważności, w proces grupowy. W kolejnych etapach pogłębiamy ten proces poprzez stosowanie ćwiczeń oddechowych i głosowych. Staramy się uświadamiać uczestnikom potrzebę rozpoznania linii ruchu i głosu. Następnie zaś próbujemy uwalniać się od form, wchodząc w żywioł ruchu-tańca, improwizując.

25 – 27 lipca warsztat na pograniczu performansu, animacji kultury, badań terenowych - Performeria Warszawy
Czekamy jeszcze na odautorski komentarz. Warsztat będzie przygotowaniem do powołania wydarzenia „Plac zabaw dzieci i dorosłych”. Performeria podzieli się w trakcie prac swoimi doświadczeniami z akcji Automat z kawą, Próba dryfu i SPACE_r, Instrukcja użycia miejsca.

25 – 28 lipca warsztat Teatru Forum - Aktionstheater Halle
Czekamy jeszcze na odautorski opis warsztatu. Poniżej wprowadzenie do założeń teatru Forum, konwencji prezentowanej na Wiosce Teatralnej już 2009 i 2010. Ważnym elementem tegorocznego warsztatu będzie wybór tematu: będzie nim praca, w wielu aspektach: sytuacja człowieka posiadającego pracę i sytuacja poszukującego pracy.
Teatr Forum to rodzaj otwartej i interaktywnej praktyki teatralnej, utworzony przez brazylijskiego aktora, reżysera i krytyka społecznego Augusto Boala. Opracowane przez niego metody pracy przygotowują aktorów do działań ulicznych, interwencyjnych, nawiązujących do problemów codziennego życia i wciągających do udziału widzów. Augusto Boal określa swoją metodę "Teatrem uciśnionych" (Theatre of the Opressed). W jego teatrze relacje są odwrócone: rozwiązanie mają znaleźć nie aktorzy, tylko widzowie. Gra teatralna staje się przez to swoistą próbą rzeczywistości. Wymaga to od aktorów innych umiejętności niż gra w zwykłym teatrze. Warsztat aktorski to zbudowana na specyficznym treningu sztuka wyrazistości, reagowania, szybkiego tworzenia dialogu z widownią.
Warsztat zmierza do budowania - na podstawie sugestii uczestników oraz scen "przywiezionych" przez ATG - prostego spektaklu teatru Forum. W pracy używane będą ćwiczenia ruchowe i ćwiczenia improwizacyjne nastawione na kontakt z partnerem i na tworzenie teatralnych obrazów - takich jak słynne "rzeźby". Ważne w pracy nad spektaklem będzie odnalezienie własnego, indywidualnego doświadczenia opresji. W trakcie finalnego pokazu widownia będzie zaproszona do aktywnego włączenia się i do znalezienia nowych rozwiązań konfliktu.
praca zbiorowa

28 lipca Fuzja prowadzenie: Wacław Sobaszek
collage utworzony z działań wszystkich warsztatów festiwalowych

Organizator:
stowarzyszenie
Stowarzyszenie "Teatr Węgajty"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Funduszu Aktywizacji Teatralnej Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie


mkidn Teatr Jaracza


Gmina Jonkowo