Polski   English
A A A

warsztaty

Warsztat teatru Forum prowadzony przez członków Aktionstheatergruppe (ATG) z Halle, Niemcy

Teatr Forum to rodzaj otwartej i interaktywnej praktyki teatralnej, utworzony przez brazylijskiego aktora, reżysera i krytyka społecznego Augusto Boala. Opracowane przez niego metody pracy przygotowują aktorów do działań ulicznych, interwencyjnych, nawiązujących do problemów codziennego życia i wciągających do udziału widzów. Augusto Boal określa swoją metodę "Teatrem uciśnionych" (Theatre of the Opressed). W jego teatrze relacje są odwrócone: rozwiązanie mają znaleźć nie aktorzy, tylko widzowie. Gra teatralna staje się przez to swoistą próbą rzeczywistości. Wymaga to od aktorów innych umiejętności niż gra w zwykłym teatrze. Warsztat aktorski to zbudowana na specyficznym treningu sztuka wyrazistości, reagowania, szybkiego tworzenia dialogu z widownią.

Warsztat zmierza do budowania - na podstawie sugestii uczestników oraz scen "przywiezionych" przez ATG - prostego spektaklu teatru Forum. W pracy używane będą ćwiczenia ruchowe i ćwiczenia improwizacyjne nastawione na kontakt z partnerem i na tworzenie teatralnych obrazów - takich jak słynne "rzeźby". Ważne w pracy nad spektaklem będzie odnalezienie własnego, indywidualnego doświadczenia opresji. Do praktycznych działań warsztatowych należeć będzie również gra na bębnach. W trakcie finalnego pokazu widownia będzie zaproszona do aktywnego włączenia się i do znalezienia nowych rozwiązań konfliktu.

Zespół ATG o sobie: "Opierając się głównie na metodach Theatre of the Opressed Augusto Boala prowadzimy akcje uliczne na rynkach miast czy w okolicach centrów handlowych. Swoje spektakle poświęcone tematom takim jak wykluczenie społeczne, samotność, rasizm, seksizm i przemoc w rodzinie realizujemy w szkołach, więzieniach, na spotkaniach seminaryjnych albo w przestrzeni publicznej. Używamy niebieskich beczek plastykowych, które służą nam jako bębny sygnalizujące początek spektaklu, jako rekwizyty i scenografia. Osią naszej działalności jest wspólne opracowanie scen i następujący po nich dialog z publicznością. Od 2005 r. prowadzimy bazujące na metodach Theatre of the Opressed warsztaty edukacyjne w szkołach. Do najważniejszych działań ostatniego okresu należy cykl pokazów w Izraelu i Palestynie (we współpracy z Ashtar Theatre) oraz warsztaty i akcje uliczne związane z reakcją na organizowaną w czerwcu demonstrację nazistów w Halle.