Polski   English
A A A

warsztaty

warsztat kompozycji muzycznej "COM-POSITIO" dla niewtajemniczonych
prowadzi Mieczysław Litwiński

"Com-positio" - z łac. "ze-stawiać", "u-stawiać", "s-kładać", "u-kładać", "u-miejscawiać". Warsztat ukazuje sedno pracy kompozytora, jako "składacza", "układacza", "zestawiacza", tego, który wprowadza, ustala pewien ład, porządek. Pod doświadczonym okiem (i uchem!) chętni zapoznają się ze sposobami tworzenia muzyki, w krótkim czasie trwania warsztatu, korzystając z dźwięków, instrumentów, obiektów, muzyków i aktorów znajdujących się na miejscu.

Dwie sesje: wprowadzająca – 27- 28/07 oraz koncert/prezentacja prac z możliwym wykonaniem utworów 29/07. W międzyczasie prowadzący chętnie służyć będzie konsultacją.

Znajomość pisma muzycznego niekonieczna, jednak swoje pomysły, proces jak i końcową partyturę trzeba będzie zapisać za pomocą innych notacji (znaków graficznych bądź słów). Warsztat prowadzi do publicznej prezentacji utworu, choć udział w niej jest niekonieczny. Warsztat dla 7 - 11 osób.