Polski   English
A A A
  • fot. Magdalena Kumorowicz
    fot. Magdalena Kumorowicz

warsztaty i pracownie


20-21 lipca
Anna Drońska: przygotowanie akcji performatywnej jedność przestrzeni – jedność odczuwania, poświęconej zwierzęcej i ludzkiej emocjonalności

uczestnictwo nieodpłatne

Działania będą miały na celu zbudowanie wizualnego (chwilowego) komunikatu, którego narracja i ekspresja pomoże współodczuć postrzeganie przestrzeni z perspektywy innych niż ludzki gatunków. Będą również wspólną próbą skonfrontowania ludzkiego i zwierzęcego punktu widzenia rzeczywistości. W trakcie twórczych poszukiwań spróbujemy zdefiniować i poczuć punkty styczne zwierzęcej i ludzkiej emocjonalności, i wzajemnie je zrozumieć i docenić.

Anna Dronska: artystka plastyk, adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych UWM. Zajmuje się malarstwem i tkaniną eksperymentalną. Spektrum jej twórczych zainteresowań obejmuje przestrzenie związane ze sztuką ekologiczną, głęboką ekologią i aktywnością artystyczną zaangażowaną w kwestie społeczne. Widzowie festiwalu Wioska Teatralna 2014 pamietają wydarzenie ZWIERZEnie – wizualną refleksję na temat relacji człowiek – zwierzę, przygotowana przez grupę artystyczną FAŁDY pod kierunkiem Anny Drońskiej.