Polski   English
A A A

warsztaty

Warsztat teatralny Marii Nory

Proponowany warsztat opiera się na metodach Living Theatre. Adepci poznają niektóre ćwiczenia biomechaniki i pracę nad głosem, przygotowującą do pracy w przestrzeni otwartej, na ulicy. Ważną rolę odgrywa praca nad improwizacją indywidualną, odwołująca się do doświadczenia wolności. Zakończeniem warsztatu jest pokaz opracowanego wspólnie przedstawienia. Jego tematem są poszukiwania źródeł zjawisk społecznych oraz sprawy aktualne, zaproponowane przez uczestników. Struktura przedstawienia składa się ze zbiorowych układów ruchowych i działań indywidualnych.

Maria Nora jest aktorką Living Theatre od 1982. Uczestniczyła w wielu realizacjach Teatru. Prowadzi w Kolonii własne studio, w którym realizowane są warsztaty teatralne, trening głosowy i eksperymentalne spektakle.

"Teatr jest przestrzenią, w której spotyka się to co polityczne i to co spirytualne, społeczeństwo i jednostka. W teatralnym rytuale pojedynczy uczestnik jak i grupa stają się wolni. Powstają możliwości i siły, które wcześniej nie były widoczne i które znajdują swój wyraz w pracy teatralnej."
Maria Nora