Polski   English
A A A

warsztaty i pracownie


24 VII – Warsztaty Laboratorium Teatralno–Społecznego: Maszyna do zadawania pytań. Odnaleźć w sobie innego.

Koszt : 30 zł

Warsztaty będą skoncentrowane wokół badania pojęcia empatii, w jej społecznym wymiarze w odniesieniu do przestrzeni publicznej i obecnych w niej praktyk oraz dyskursów. Nawołujemy sami siebie do gościnności, otwartości i tworzenia sytuacji przyjaznych dla innych wartości, światopoglądów, pochodzenia. Czy jednak nasza empatia nie jest ograniczona przez polityczną poprawność, lub wygodę? Kogo lub czego nie chcemy lub nie umiemy zrozumieć? Jak daleko sięga nasza wyobraźnia międzyludzka i gotowość do bycia rozumiejącymi czy otwartymi? Gdzie są granice naszej empatii? Dlaczego łatwiej nam przyjąć i zrozumieć sytuację uchodźcy z Syrii niż sąsiada o prawicowych poglądach? Czemu ktoś, kto deklaruje przywiązanie do wartości narodowych lub religijnych, które są nam obce lub przesadzone działa nam na nerwy mocniej niż ten, kto wychowuje się w innej kulturze i odwołuje do innego paradygmatu duchowego lub społecznego?

Za pomocą autorskich działań performatywnych, zaproponowanych przez zespół Laboratorium Teatralno–Społecznego będziemy badać własne reakcje i wyobrażenia na temat „innych”, oraz zastanawiać się nad tym, gdzie, kto i dlaczego, jest dla każdej i każdego z nas „inny”. Będziemy eksperymentować wokół niewygodnych pytań i starać się przełamywać wyobrażenia o stereotypach tożsamościowych. Czasem być może do tych stereotypów się zbliżymy, odkrywając, że każdy i każda z nas nosi w sobie potencjał do ich pielęgnowania. Będziemy podejrzliwie i krytycznie badać swoje poglądy i postawy – raczej działając teatralnie niż rozprawiając akademicko. Warsztaty opierać się będą na doświadczaniu, uruchomieniu ciała, jego pamięci i wrażliwości oraz na technikach improwizacyjnych i performerskich.

Prowadzenie: Zespół LTS.