Polski   English
A A A

warsztaty i pracownie


26–27 VII – Transnationales Labsa Ensemble: Komedianci mimo wszystko

Koszt : 60 zł

1. W „Transnationales Labsa Ensemble” pracujemy z ludźmi, którzy nie interesowali się wcześniej teatrem, więc nie podejrzewali, że on się im na cokolwiek przyda.Zapraszamy zatem chętnych i niechętnych, śmiałych i nieśmiałych.

2. Aktualnie jednym z ważniejszych wątków naszej pracy/poszukiwań stał fenomen śmiechu. Pojawiła się bowiem w grupie wyraźna potrzeba, żeby rozbawiać ludzi. Pytanie tylko: Jak?

Zapraszamy zatem do szukania odpowiedzi.

Jakie są źródła komizmu? Co znaczy śmiać się mimo wszystko? Jak do tego ma się ego? Kiedy śmiejemy się półgębkiem a kiedy całym sobą? Jak śmiech ma się do powagi? Jak to, co ważne przedstawiać niezbyt poważnie?

Uwaga! Nie możemy obiecać, że na zajęciach będzie zabawnie przez cały czas.

3. Wspieramy, ale nie naciskamy, naszych młodych performerów, żeby dzielili się swoimi, czasem dopiero odkrywanymi, zdolnościami, żeby wybierali działanie, czyli dokonywali aktu woli, co w przypadku aktora jest aktem pierwszym.

Będziemy zatem wspierać, zachęcać, nawigować.

A poza tym, wiadomo: głos/ciało/dusza/umysł/emocje/relacje/razem/osobno/słuchając/beztroska/troska o.../

Zapewne to, co możemy razem wnieść do świata to krople w morzu, ale takie homeopatyczne dawki, jesli wierzyć Samuelowi Hahnemanowi, twórcy homeopatii, działają.

Transnationales Ensemble Labsa – zespoł teatralny myślący w kategoriach przyszłości i przekraczający w swojej codziennej praktyce granice dzielące ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji uchodźców od ludzi nie znających tego doświadczenia. Praca w zespole stwarza przestrzeń uczenia się od siebie nawzajem: przestrzeń, w której spotykają się artyści/artystki profesjonalni, młodzi dorośli i dorastający, żeby poprzez działania artystyczne wyrażać społeczne i życiowe wątpliwości, pragnienia i idee.