Polski   English
A A A

warsztaty i pracownie


25–27 VII – Mieczysław Litwiński: Com–positio VI

Koszt : 90 zł

"Com–positio" z łac. "ze–stawiać", "u–stawiać", "s–kładać", "u–kładać", "u–miejscawiać". Warsztat ukazuje sedno pracy kompozytora, jako "składacza", "układacza", "zestawiacza", tego, który wprowadza, ustala pewien ład, porządek.

To wyjątkowa okazja: pod doświadczonym okiem (i uchem!) uczestnicy zapoznają się ze sposobami tworzenia muzyki i performansu muzycznego, w krótkim czasie trwania warsztatu, korzystając z dźwięków, instrumentów, obiektów, muzyków i aktorów znajdujących się na miejscu. Trzy sesje (po ok. 2,5 h) oraz koncert/prezentacja prac z możliwym wykonaniem utworów. W międzyczasie prowadzący chętnie służyć będzie konsultacją. Podczas pierwszego spotkania zapoznamy się ze sposobami tworzenia muzyki i sytuacji muzycznych wypracowanych na przełomie lat 60–tych przez Johna Cage’a oraz członków "nie–ruchu" Fluxus.

Przygotowanie muzyczne, tzw. słuch oraz znajomość pisma muzycznego niekonieczne, choć swoje pomysły, proces jak i końcową partyturę trzeba będzie jednak zapisać (za pomocą nut, innych notacji, znaków graficznych bądź słów).

Mieczysław Litwiński – jest kompozytorem, śpiewa i gra na wielu instrumentach. Na jego postawę twórczą miały wpływ osobiste spotkania z Johnem Cage’em i Karlheinzem Stockhausenem. Pisze pieśni, muzykę kameralną, baletową, teatralną i filmową. Wykonywał swoją muzykę m.in. zarówno w nowojorskiej Carnegie Hall, na rzymskim Forum Trajana, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Isfahanie jak i na łąkach i w lesie między Pupkami a Węgajtami, Współpracował m.in. z Ohadem Naharinem (taniec współczesny), braćmi Coen (film). Wykładał m.in. w New York Open Center, na Uniwersytecie Księcia Witolda w Kownie, Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat blisko współpracuje z Teatrem Węgajty.